Orthodoxe Parochie van de Heilige Porfyrios

H. Porfyrios

Tropaar

Van Evia afkomstig en voor allen een Oudvader,
Was de ingewijde in Gods kennis,
En van Christus een ware vriend:
Laat ons Porfyrios vereren in geloof,
Want bezetenen verlost Hij,
En Hij geneest de zieken die gelovig roepen:
Eer aan Hem die aan U de kracht schonk,
Eer aan Hem die U geheiligd heeft,
Eer aan Hem die door U, voor allen genezingen bewerkt.

********
Diensten:
ZATERDAG: Metten: 8.30-10.00; Biecht 9.00-9.45; Goddelijke Liturgie 10.00  (zie kalender)

Doop kinderen of volwassenen; Kerkelijk Huwelijk; Opname in de Orthodoxe Kerk; Ziekenbezoek; Huiswijding; Individueel gesprek; Kerkelijk Begrafenis…
op afspraak met Vr. Arkadi

Adres van Diensten: Kerkstraat, 2,  5056 AC  Berkel-Enschot, Caeciliakerk
Rector:  Aartspriester Arkadi (Vernikov), Tel: 06 5335 4301, info@vernikov.com
Rekening van de parochie:  NL41 ABNA 0477603378  Orthodoxe Parochie H. Porfyrios