Orthodoxe Parochie van de Heilige Porfyrios

H. Porfyrios

Dienst van Overledene Aartspriester Arkadi Vernikov

De Begrafenisdienst van Aartspriester Arkadi Vernikov zal worden gevierd in de Sint-Lambertuskerk, Hoogstraat 299, 5654 NB Eindhoven, Nederland op vrijdag 10 december 2021. Deze Dienst zal worden voorafgegaan door een Goddelijke Liturgie.

9u30   Goddelijke Liturgie
11u00  Dienst van Overledene

Nadien volgt de graflegging.
We bidden voor de eeuwige zielenrust van Vader Arkadi. Moge zijn gedachtenis eeuwig zijn!

Tropaar

Van Evia afkomstig en voor allen een Oudvader,
Was de ingewijde in Gods kennis,
En van Christus een ware vriend:
Laat ons Porfyrios vereren in geloof,
Want bezetenen verlost Hij,
En Hij geneest de zieken die gelovig roepen:
Eer aan Hem die aan U de kracht schonk,
Eer aan Hem die U geheiligd heeft,
Eer aan Hem die door U, voor allen genezingen bewerkt.

********
Diensten:
ZATERDAG: Metten: 8.30-10.00; Biecht 9.00-9.45; Goddelijke Liturgie 10.00  (zie kalender)

Doop kinderen of volwassenen; Kerkelijk Huwelijk; Opname in de Orthodoxe Kerk; Ziekenbezoek; Huiswijding; Individueel gesprek; Kerkelijk Begrafenis…
op afspraak met Vr. Arkadi

Adres van Diensten: Kerkstraat, 2,  5056 AC  Berkel-Enschot, Caeciliakerk
Rector:  Aartspriester Arkadi (Vernikov), Tel: 06 5335 4301, info@vernikov.com
Rekening van de parochie:  NL41 ABNA 0477603378  Orthodoxe Parochie H. Porfyrios